Conferinţa anuală a pedagogilor din 26 august 2014

   Realizări, probleme şi perspective de soluţionare în procesul instructiv-educativ în raionul Căuşeni
Din numele învăţătorilor catedrei Învăţămînt Primar a luat cuvînt Focşa Aliona, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Căuşeni.
Cele relatate au fost însăţite de o prezentare PPT, care venea să argumenteze prin fotografii, tabele şi diagrame cele expuse în discurs.
Iată care au fost ideile de bază:
ACCES, RELEVANŢĂ, CALITATE ÎN EDUCAŢIE. COMPETENŢE PENTRU PREZENT ŞI VIITOR
Domnule vice-ministru, funcționari ai direcției de Învățămînt, directori, cadre didactice
1.     Învăţămîntul primar reprezintă segmentul cel mai vechi după  raporturile istorice.Treapta primară de învățământ, fiind primul nivel de școlaritate, este percepută astăzi ca o funcție vitală a școlii contemporane.
Pornind de la ideea că orice început trebuie să aibă la bază o bună – cunoașterea stării de fapt în domeniul vizat,venim să enumărăm
2.        Realizările,problemele și perspectivele de soluționare.
Activitățile catedrei noastre urmăresc modernizarea concepției și practicii educaționale prin optimizarea procesului instructiv-educativ.
3 Cadrele didactice fortifică calitatea şi eficienţa lucrului efectuat şi colaborează cu colegii pentru a îmbunătăţi practicile de lucru pentru elevi şi familiile acestora, optează pentru o şcoală prietenoasă elevilor, unde aceştia învaţă din activităţile practice aplicate sistematic.
5-6 Domeniul prioritar al activității cadrelor didactice rămîne formarea continuă. În anul de studii 2013-2014 aceasta s-a realizat prin instruirea cadrelor didactice şi  ridicarea nivelului profesional prin intermediul activităților organizate și desfășurate de către Asociația Generală a Învățătorilor din Moldova, a reuniunilor metodice raionale, precum şi-n cadrul seminarelor teoretico-practice raionale.
7 Ore publice de un înalt nivel profesional au fost susținute în cadrul seminarelor metodice raionale de către o învăţătoare cu grad didactic superior şi 10 învățătoare cu grad didactic unu
8 Activitățile extracurriculare au drept obiectiv realizarea interdisciplinarității. Abordarea interdisciplinară se constituie ca o veritabilă cale logică, care asigură realizarea virtuților formative, cât și modelarea personalității elevului în concordanță cu exigențele cunoașterii actuale, care solicită gîndire și energie spirituală
9Fiind în relaţii de parteneriat cu Casa de Creaţie, cu Bibliuoteca Publică pentru Copii şi cu NOVATECA, se desfăşoară diverse activităţi ce duc la creşterea Omului de mîine
10 Elevii din unitățile noastre de învățămînt au fost implicaţi în diferite activități de rang național și internațional:
·        particparea elevilor clasele 3-4 – l/t ”M. Sadoveanu”, s. Fîrlădeni la jocurile de fotbal în care anul curent au luat Cupa Guvernului.
·        publicații individuale, lucrări de creație, poezii pe diverse subiecte în revista ”Tropoțel și tropoțica” de către elevii clasei a 4-a l/t ”M. Sadoveanu” s. Fîrlădeni și elevii clasei Întîi şi a doua din gim. Plop Știubei.
·        participarea elevilor treptei primare la concursul internațional de inteligență matematică ”Kangourou – 2014”.
·        Expunerea lucrărilor cu genericul „Toamna cea îmbelşugată”
11. Domeniul prioritar al activității cadrelor didactice rămîne formarea continuă. În anul de studii 2013-2014 aceasta s-a realizat prin instruirea cadrelor didactice, ridicarea nivelului profesional prin intermediul activităților organizate și desfășurate de către AGIRoMd.
·        conferința științifico-practică-pedagocică internațională: ”Migrația și consolidarea dialogului intercultural”, la care au participat 10 învăţătoare
12. La seminarul republican instructiv-metodic în cadrul programului Pas cu Pas:  ”Mediul educațional – factor de formare a personalității” a participat învățătoarea Arion Valentina – gim. Hagimus.
13. Seminarul științifico-metodic ”Mnemotehnica” a avut 9 participanţidin raion
14. La cursul de formare profesională internaţional: „Animaţia ca mijloc de învăţare creativă” au participat  Godoroja Olga şi  Focşa Aliona, LT „M. Eminescu”, Căuşeni
Şedința clubului mixt ”Paideia” – ProDidactica – ”Proiectarea pe unități de învățare”, a găzduit 4 învăţătoare din raion
15. Încadrarea în cursul on-line Atelier Didactic Național: ”Scrierea articolelor în publicațiile de specialitate”, a învăţat cele  9 participante să oformeze corect un articol pentru a fi publicat
16. Proiectul republican „Şcoala prietenoasă şi activităţi de loisir” au implicat 4 învăţătoare în căutarea de tehnici noi de lucru cu elevii, care iar mobiliza, educa şi  instrui prin joc
17. Proiectul de grup „Educaţia parientală” a unit învăţătoarele  pentru a scoate în evidenţă metodele cele mai eficiente de a include micul şcolar în procesul educativ întrun mod cît mai confortabil pentru el întro  colaborare strînsă cu părinţii acestora, pentru a creşte educaţia lui
18. participarea la concursul republican ”Profesorul măreț inspirăa adus raionului locul I şi III
19.Am avut participanţi şi la  concursul național al ”Oamenilor de Zăpadă”
20. La concursul  național ”Micii cercetători”, au participat elevii clasei a 4-a din liceul teoretic ”P. Erhan” s. Tănătari, coordonator de cercetare fiind învățătoarea clasei,  Aftenii Aliona şi elevii Alexandrei Ţulea, LT Al Puşchin, Căuşeni
21. concurs național organizat și desfășurat la Casa Radio în decembrie 2013 cu tema: ”Familia mea mă crește cu grijă”, ”Spune da pentru sănătatea ta”, a adus discipolilor doamnei învățătoare Cuciuc Eugenia, l/t ”D. Cantemir”,  Căușeni cadouri prețioase și diplome de participare.
·        Participînd  la concursul național pentru maturi: ”Magia sărbătorilor de iarnă”, învățătoarea Cuciuc Eugenia – l/t ”D. Cantemir” Căușeni, a devenit cîștigătoarea premiului mare.
22. Revista pentru elevii claselor primare „Poiana cu minuni” a fost desemnată cu premiul special la concursul interjudeţean ”Tinerețe și Jurnalism” al revistelor școlare organizat și desfășurat sub patronatul Ministerul Educaţiei Naţionale din România.
23. cercurile pedagogice au menirea de a lega parteneriate, de a învăţa şi de a exersa cele noi apărute în educaţie. În anul de învăţămînt 2013-2014 s-a organizat cercurile „Din suflet pentru suflet” şi
24. în colaborare cu NOVATECA, s-a organizat cercul practic „Utilizarea TIC în procesul instructiv – educativ”
25. O posibilitate extraordinară de a combina utilul, plăcutul și frumosul l-au avut învățătoarele Aliona Focșa și Ecaterina Răşcanu, care au  participat la deschiderea Congresului al 36-lea în Suceava, care a continuat la Cernăuţi şi Iaşi.
26. Cea mai mare delegaţie la Congresul din Chişinău l-a avut sucursala Căuşeni, membrii căreia au fost menţionaţi cu diverse diplome.
27. membrii consiliului sucursalei raionale AGIRoMd plasează materiale pentru creşterea profesională pe site-ul UTIL A
28. Organul de presă al verigei primare  e  revista Învățătorul Modern. În fiecare număr al revistei apar  autori din rîndurile cadrelor didactice  din raionul Căușeni
29. Învățătoarele Valentina Arion şi Aliona Focşa sunt deținătoarele diplomei Ministerului Educației din România pentru contribuția adusă la îmbogățirea  conținutului portalului didactic.ro cu materiale utile.
30. Mai multe cadre didactice din învăţămîntul primar din raion  desfăşoară procesul instructiv-educativ şi prin intermediul blogurilor profesionale, deschise pentru elevi, părinţi şi cadrele didactice interesate.
31. În pofida tuturor vitregiilor timpului tindem spre perfecționare. Numărul cadrelor  ce dețin grade didactice unu în anul acesta s-a completat cu încă trei persoane.
32. Destul de grăitoare sunt și rezultatele la testarea națională în clasa IV, ce acoperă cerințele curriculare.
33. Astfel, avem aşa realizări:
-se aplică corespunzător curriculumul şcolar clasele 1-4;
demersurile didactice poartă caracter coerent și echilibrat
se  dirijează eficient învățarea
34. Cu toate acestea întîlnim şi unele probleme:
– preluarea modelelor fără a selecta detaliile de conținut
– șablonizarea unor activități de învățare
– nu se diversifică îndeajuns tehnicile și instrumentele de evaluare.
35. Reieșind din neajunsurile evidențiate mai sus, se propun cîteva perspective de soluţionare:
         Educaţie centrată pe cel ce învaţă, bazată pe diferenţiere şi individualizare
         Implicarea activă în proiectele de parteneriat
         Implicarea elevilor în instruirea interactivă
         Formarea de cadre didactice  demne la nivel naţional
         Asigurarea cu auxiliare didactice , susţinătoare a conţinuturilor
* * * Onorată asistenţă, catedra învăţămînt primar vă aducem urări de bine cu prilejul marelor sărbători naţionale din 27 şi 31 august şi vă cheamă să nu uităm că
,,Pentru a forma generaţiile tinere, ale vremii de mîine, noi, dascălii,trebuie în primul rînd să ne înnoim veşnic, odată cu ele .”C. Daicoviciu

Anunțuri
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Conferinţa anuală a pedagogilor din 26 august 2014

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s